Nastała cisza

Strona Główna » Siatkówka » Artykuły » Archiwum » Nastała cisza

Tak jak gorący był poprzedni tydzień (nie tylko w pogodzie) w siatkarskich działaniach tak obecny jest znacznie spokojniejszy i chłodniejszy (także w aurze). Klub nie informuje co robi, by utrzymać przy życiu ligę i seniorów. Wiadomo jedynie, że na sobotę 5 sierpnia zwołano Walne Zebranie TS Victoria PWSZ, na którym podsumuje się miniony czas, zatwierdzi sprawozdania, udzieli absolutorium i być może  uzyska się odpowiedź co z ligą, drużyną, młodzieżą, długiem finansowym, przyszłością. Sprawa I ligi dla Wałbrzycha nadal jest otwarta. PZPS czeka na pisemne potwierdzenie, że Gmina Wałbrzych i spółka Aqua Zdrój chcą tę ligę zachować, stać je na stworzenie i utrzymanie drużyny na tym szczeblu. Im prędzej takie pismo dotrze do stolicy tym szybciej Prezydium PZPS będzie mogło podjąć korzystną dla nas decyzję. Z kolei drużyny młodzieżowe mają przejść albo pod istniejący MKS Chełmiec Wodociagi, albo też powstanie nowy klub młodzieżowej siatkówki mężczyzn o starej nazwie Chełmiec. Wówczas będziemy mieć dwa Chełmce w jednym Wałbrzychu.