Biathlon 2024

Strona Główna » Biathlon » Artykuły » Biathlon 2024

04.01 – PŚ/PIBU

10.01 – PS/PIBU

18.01 – PŚ/PIBU

22.01 – PP Jakuszyce

31.01 – IBU Junior Jakuszyce

02.02 – PEC Osrblie

04.02 – MŚ seniorów

07.02 – ME Junior Jakuszyce

13.02 – OOM Kościelisko

21.02 – MŚ junior

23.02 – IBU Junior

29.02 – PŚ/PIBU

08.03 – MP młodzik

08.03 – PEC Jakuszyce

08.03 – PŚ/PIBU

14.03 – PŚ/PIBU

 

22.03 – MP seniorów