Jedna trzecia

Strona Główna » SZS » News » Jedna trzecia 

Oto czołówka po jednej trzeciej części szkolnego współzawodnictwa


Od września do grudnia 2017 odbyło się 25 punktowanych konkurencji  w ramach Mistrzostw Wałbrzycha SZS. Rozegrano także pierwsze rzuty ligi pływackiej i piątków lekkoatletycznych. Dotychczas w zawodach Szkolnego Związku Sportowego organizowanych przez Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój wzięło udział blisko 2000 uczniów w trzech typach szkół. Oto czołówka tej rywalizacji na koniec grudnia. Szkoły podstawowe (sklasyfikowano 15): 1.PSP5 2.PSP21 3.PSP23 4.PSP28 5.PSP6 6. PSP15.  Gimnazja (17, tu mogą być gimnazja i szkoły podstawowe – klasy VII): 1.PG11 2.PSP21 3.PG12 4.PSP5 6.PSP37 7.PG13. Szkoły  średnie (9): 1.ZS4 2.ZSPolitechnicznych 3.ZS5 4.ZS7 6.ZS3. Następne imprezy w styczniu.