Dużo Dolnoślązaków

Strona Główna » Kolarstwo » News » Dużo Dolnoślązaków 

Baranowski w gronie doradców


Przy Polskim Związku Kolarskim powstała Narodowa Rada Kolarska, która jest organem doradczym i opiniotwórczym przy Zarządzie PZKol. W jej skladzie większośc to Dolnoślązacy z urodzenia i kariery kolarskiej, są to Ryszard  Szurkowski, Tadeusz Mytnik, Bartosz Huzarski, Jan Brzeźny,  wałbrzyszanin Dariusz Baranowski Dariusz, a poza nimi Mieczysław Nowicki i Stanisław Czaja. Przewodniczącym NRK jest Nowicki.