Mamy jednego

Strona Główna » Kolarstwo » News » Mamy jednego 

Nowy zarząd i stary prezes


Dariusz Banaszek nadal jest prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Na nadzwyczajnym walnym zebraniu delegaci głosami 48:16 zadecydowali o odrzuceniu wotum nieufności w stosunku do prezesa i pozostał on na swoim dotychczasowym stanowisku. Wybrano nowy tylko 8-osobowy Zarząd PZKol. Jedyny Dolnoślązak w nim to Przemysław Bednarek (Sobótka). Prezesem DZKol nadal pozostaje  Rafał Jurkowlaniec, który wcześniej zrezygnował z zasiadania w Zarządzie PZKol.