Powoli powoli

Strona Główna » Kolarstwo » Artykuły » Leszek Zdziebłko: Powoli powoli

Powoli powoli odbudowujemy nasza pozycję na Dolnym Śląsku. Wygraliśmy dolnoślaski challanege'u w kategorii modzik. Teraz ta grupa przejdzie do kategorii  junior młodszy. A my mamych ich następców. I będa już dwie silne kategorie. Najważniejsze, że są chętne do jeżdżenia dzieci i ze nasz sposnor DZT Service zadeklarował dalszą pomoc. Idzie ku lepszemu po kilku latach kryzysu w kolarstwie szosowym.