Dużo ruchu i atrakcji

Strona Główna » Idol » News » Dużo ruchu i atrakcji 

lTa impreza cieszy się od lat powodzeniem 


W 15. Rajdzie Rowerowym Szlakiem Cystersów, który odbył się  w ramach akcji Grand Prix Idol 2018, uczestniczyło 31 osób. Pokonały one w ciągu trzech dni trasę o długości 130 km na pograniczu polsko-czeskim I etap prowadził z Wałbrzycha - Podzamcza przez Zagórze Śląskie do Walimia. II etap to jazda  z Walimia do kompleksu Osówka w Głuszycy i dalej do czeskiego Broumova. Drugi nocleg miał miejsce w Mieroszowie. Ostatni III etap prowadził z Mieroszowa przez Grzędy (zalew) Strugę (pałac) na wałbrzyskie Podzamcze. Uczestnicy rajdu przyjechali z różnych zakątków Dolnego Śląska, organizator rajdu było ZM TKKF i WKB Podzamcze Zamek Książ, którzy dziękują bezpośrednim partnerom imprezy, a byli nimi Powiat i Gmina Wałbrzych, Centrum Kultury i Sportu w Walimiu, MCK w Mieroszowie, Stowarzyszenie Pomoc Toyoty, hurtownia Marcco Wałbrzych.