Trochę więcej

Strona Główna » Artykuły » Archiwum » Arkadiusz Grudzień: Trochę więcej

W 2017 roku do klubów, na szkolenie, rozwój sportu, stypendia, promocję kluby wałbrzyskie otrzymały 2,5 miliona złotych. W roku przyszłym planujemy na ten cel podobną kwotę. Nieco więcej będzie na szkolenie młodzieży i na stypendia, trochę mniej na umowy w ramach rozwoju sportu wyczynowego.