Pamiętajmy o górnikach

Strona Główna » Artykuły » Archiwum » Pamiętajmy o górnikach

Dzisiaj Barbórka. Niegdyś wielkie święto w Wałbrzychu. Teraz tradycja jest podtrzymywana - karczma, imprezami dla dzieci, akademią przy pominku, nabożeństwami w kościołach. I wspomnieniami walbrzyszan. Kibice i dzisiejsze pokolenia sportowców powinno mocno pamiętać o górnikach, kopalniach. To one były podstawą sportu wałbrzyskiego i przez 45 lat go utrzymywaly. To one doprowadziły do największych sukcesów w latach sześćdziesiątych (lekkoatletyka), siedemdziesiątych (piłka nożna), osiemdziesiątych (koszykówka, zapasy, biathlon, siatkówka). Trzeba to przypominać, trzeba o tym pamiętać. Dyrektorzy kopalń byli prezesami klubów, kierownicy  w koplaniach byli kierownikami sekcji  w klubach, sportowcy byli zatrudniani w kopalniach, całość kosztów ponosily kopalnia, także te związane  z budową i utrzymywaniem obiektów. Niemal równo po 50. latach to się skończyło. Jako ostatni korzystali z tego piłkarze, jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych kopalnia antracytu wspierała Górnika. Potem zmieniło się wszystko w sporcie wałbrzyskim. Ale historii nie da się zmienić, tym bardziej warto o niej pamiętać.